Istota rachunkowości

biuro_rachunkoweProwadzenie jakiekolwiek działalności wiąże się z dążeniem do uzyskania określonych efektów, których prezentacja może się odbyć jedynie poprzez właściwe dostarczenie oraz opracowanie informacji. Przedstawiają one sytuację ekonomiczną i finansową, biorąc pod uwagę zasadę prawdziwego i wiernego obrazu (powszechnie znaną jako „true and fair view”). Rachunkowość jest podstawowym źródłem dostarczanej informacji o sytuacji ekonomicznej, zarówno dla podmiotów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zaistniałe zdarzenie gospodarcze prowadzi do zaewidencjonowania go w księgach rachunkowych, co z kolei powoduje powstanie sprawozdań finansowych.

Podstawowym dokumentem, który reguluje rachunkowość jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Podmioty, które jednak nie prowadzą rachunkowości według polskich standardów rachunkowości, muszą stosować się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (powszechnie znane jako MSR-y, obecnie zastępowane przez MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Ta sama sytuacja, ze stosowaniem odpowiednich regulacji, ma również miejsce w przypadku braku odpowiednich informacji na temat określonego zagadnienia, rozwiązania, które jest wyjaśnione w zagranicznych standardach. Dlatego należy stosować się do zasad zamieszczonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w wyjątkowych sytuacjach.

Bez względu na to, czy pod uwagę brana jest jednostka mikro, mała, bank, zakład ubezpieczeniowy czy inny podmiot, rachunkowość stanowi nieodłączny element, bez którego funkcjonowanie podmiotu nie jest możliwe. Istota rachunkowości zawiera w dostarczaniu informacji, które są niezbędne w procesie zarządzania firmą. Dlatego każdy podmiot ma obowiązek prowadzenia rachunkowości. W tym procesie bardzo pomocne staje się biuro rachunkowe które zajmie się wszystkimi rozliczeniami, wyliczeniami i niezbędnymi deklaracjami czy dokumentami.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *