Bezpłatne porady prawne

prawneporady

Od sierpnia 2015 roku zatwierdzono ustawę o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej. Świadczenia wykonywane są przez adwokatów lub radców prawnych w lokalach udostępnianych przez miasto. Ustawa weszła w życie w styczniu 2016 roku. Dyżurujący w placówkach adwokaci i radcy pomagają w znalezieniu najlepszego rozwiązania problemu. Porady takie zapewniają także pomoc przy sporządzaniu pism takich jak np. wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych. Jednakże system nie obowiązuje pism procesowych w toczącym się już postępowaniu.

Co obejmuje pomoc prawna i jakiego zakresu dotyczy? Przede wszystkim będzie ona polegała na udzielaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów oraz pomocy w sporządzaniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy prawnej. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, spraw karnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych czy spraw administracyjnych. Nie będzie można uzyskać świadczenia gdy będzie chodziło o sprawy z zakresu prawa celnego, handlowego, dewizowego i rozwijającej się działalności gospodarczej.

Kto będzie mógł uzyskać świadczenia? Zgodnie z ustawą darmową pomoc mogą uzyskać osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, osoby mające powyżej 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważna Kartę Dużej Rodziny, a także osoby zagrożone i poszkodowane klęską żywiołową, katastrofą naturalną czy awarią techniczną.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *