Zmorą każdego przedsiębiorcy, która niejednego już zniszczyła lub spowodowało jego osłabniecie na rynku są podatki. Każda działające w Polsce firma musi je opłacać, aby legalnie funkcjonować. Jednak w naszym kraju są one na tyle wysokie, ze wielu postanawia przemieścić się na drogę mniej legalną i szuka luk w prawie jak ominąć niektóre przepisy i na